Category: DEFAULT

O God Die De Gedachten - Camerata Trajectina - Bredero Amsteldammer (Vinyl, LP)

9 thoughts on “ O God Die De Gedachten - Camerata Trajectina - Bredero Amsteldammer (Vinyl, LP) ”

  1. Esposito, T. (). Een God in het diepst van zijn gedachten. EOS Wetenschap/Geschiedenis. Special Issue Barokjaar Rubens inspireert.
  2. de kant van God [la face de Dieu: het gezicht van God]."4 'God' staat dus garant voor de inzichtelijkheid of de begrijpelijkheid van zin of betekenis. Zonder 'God' is er geen inzicht mogelijk. Wanneer ik na-denk — bijvoorbeeld over mijn verleden, over uitspraken van een ander, over een moreel probleem - begrijp ik 'betekenissen'. Deze.
  3. Ook de liederen die Bredero schreef over ‘Margriete’ gaan niet over een echte vriendin: de dichter vertaalde ze uit Franse teksten over ene ‘Marguerite’. Vooral in de twintigste eeuw wemelde het van theorieën over Bredero’s leven. Doordat er weinig archiefgegevens over hem zijn, werden de veronderstellingen aanvankelijk nauwelijks.
  4. Ja, God verandert van gedachten in de zin dat hij zijn kijk op mensen verandert als ze zich anders gaan gedragen. God zei bijvoorbeeld in een oordeelsboodschap aan het oude Israël: „Misschien zullen zij luisteren en terugkeren, een ieder van zijn slechte weg, en zal ik spijt moeten gevoelen over de rampspoed die ik hun denk aan te doen wegens de slechtheid van hun .
  5. Ghy die in ’t hartjen hoord Gods eygen suyver woord, Gantsch ongevalscht gedreven, Niet door verweent verstant. Maer door de Predicant, De Geest des Heeren heyligh, Die treckt noch kiest geen sy, En maeckt de zielen vry, Van sonden vranck en veyligh. Hoe salich is die man, Die met God spreken kan In ’t tempeltjen der eeren! In ’t Kerckjen.
  6. tisch-theologische bezinning de schreeuw uit de diepte die in deze wereld overal zijn echo vindt te blijven horen. Tenslotte is de God van Israël een God die het geschrei van zijn volk hoort en hun smarten kent (Ex). Zijn bewogenheid is en blijft de enige grond voor hoop en verwachting. Lelystad, augustus
  7. En God zelf die op andere gedachten komt, zoals toen Hij de mens geschapen had en er al snel spijt van kreeg, en zich diep gekwetst voelde (Gen 6,6). Er zijn er ook die God op andere gedachten brengen. Ja, je kunt God op andere gedachten brengen. In de Evangelielezing van vandaag wordt verteld hoe Jezus zich even teruggetrokken heeft in Tyrus.
  8. Vroeg in de dageraad. Vroeg in de dageraad de schone gaat ontbinden de gouden blonde tros, citroenig van koleur, gezeten in de lucht recht buiten d' achterdeur, waar groene wijngaardloof ooit lauwe muur beminde. Dan beven amoureus de liefelijkste winden in 't gele zijig haar en groeten met een geur haar goddelijk aanschijn opdat ze deze keur.
  9. Bredero’s werk valt vooral op door de volksheid in zijn boeken: niet alleen in de kluchten en treurspelen, maar ook in zijn poëzie streeft Bredero naar eenvoud en waarheidsgetrouwe weergaven. Het taalgebruik is niet gezwollen of overdreven: burgers en arbeiders hanteren het platte taalgebruik dat bij hun stand hoort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *